Standardi KFC (FOTO)

I tërë mishi nga receta origjinale KFC është i përgaditur në përputhshmëri me standarde të organit regullativ “Red Tractor” i cili siguron klientët se produkti që ata konsumojnë është i kualitetit më të lartë.

Të gjitha fermat të cilat e furnizojnë KFC’n me pulë, janë të çertifikuara dhe të gjitha këto ferma fillimisht pranojnë një buletin instrukcional, ku cekët çdo hap në kujdesin e pulës prej ushqimit deri tek sasija ideale e dritës natyrale për kushte sa më të përshtatshmë për pulat.

Furnizuesit e KFC’s shkojnë përtej standardeve të “Red Tractor” nëse janë në Britani, Irlandë apo jashtë saj, çdo fermë e vetme kontrollohet rregullisht, që do të thotë se pula e KFC’s është më e mira. Në fakt në KFC ka auditorë në ferma çdo javë të vetme të vitit.

 

Shpërndaje