KEDS me punime në rrjet, paralajmërohen ndërprerje të rrymës

Arsyeja: Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit.

Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet

16.09.2020

Prishtinë

1.

NS 220/35/ 10 kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi:14000010) prej orës 09:00-09:30 dhe 15:30-16:00

Vendet: fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave dhe përgatitja e ndarësit të tensionit të mesëm.

2.

Nga NS 220/35/10(20)kV Podujeva në daljen 10 kV Fshatrat 2 do të ndërprehet stabilimenti. Trafostacionet 10/0.4 kV që do të mbesin pa furnizim me energji elektrike:

14000010102 – Majac 1 qendra nga ora 09:00 deri 16:00

14000010103 – Majac 2 qendra nga ora 09:00 deri 16:00

14000010104 – Majac 3 Livadhegji nga ora 09:00 deri 16:00

14000010105 – Majac 4 nga ora 09:00 deri 16:00

14000010106 – Zhegrovë nga ora 09:00 deri 16:00

14000010107 – Lupçi i Epërm 2 Dushët nga ora 09:00 deri 16:00

14000010108 – Lupçi i Epërm 3 Menxhiqët nga ora 09:00 deri 16:00

14000010109 – Popova nga ora 09:00 deri 16:00

14000010110 – Potokët nga ora 09:00 deri 16:00

Vendet: Majac, Lupç i Epërm, Mahalla e Menxhiqëve, Popovët dhe Potokët.

Arsyeja: Vendosjen e shtyllave dhe përgatitja e ndarësit të tensionit të mesëm.

Mitrovicë

1.

NS 110/10 kV Mitrovica 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ibër Lepenci (Kodi: 70000012) prej orës 10:00-14:00

Vendet: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja: Riparimi i kabllos së tensionit të mesëm në TS Gaterrat.

Prizren

1.

NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Poslishta (Kodi:30035006) prej orës 10:00-14:00

Vendet: Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema.

Arsyeja: Përforcimi apo ndërrimi shtyllave të dëmtuara të tensionit të mesëm dhe përforcimi I përçuesve.

Gjilan

1.

NS 35/ 10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sllatina (Kodi: 61065002) prej orës 10:00-14:00

Vendet: Tërstenik, Muhadër, Dardania 2 Dragbuzha, Mulliri Sllatinë, Sllatina e Ulët, Sllatina e Epërme, Sadovinë dhe Pozhoran (një pjesë).

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve dhe shtrëngimi i përçuesve.

2.

NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Tugjevci –në Stabiliment prej orës 09:00-12:00 dhe 13:00-16:00.

Kodet e TS-ve qe mbesin pa furnizim: 62000004104, 62000004105, 62000004141, 62000004142, 62000004143, 62000004144, 6200000145, 6200000146, 62000004149, 62000004158, 62000004160 ,62000004354, 62000004355).

Vendet: Bosce, Fabrika e Briketit, Bradillovc, Feriqeva 1, Feriqeva 2, Gmincë, Tugjevc dhe Zajqevc.

Arsyeja: Pastrimi i linjave shpërndarëse 10kV.

Ferizaj

1.

Në NS 35/10 kV Kaçanik në daljen 10 kV Bobi do të ndërprehet stabilimenti. Trafostacionet 10/0.4 kV që do të mbesin pa furnizim me energji elektrike:

40043002217 – Kemjal Elezi qendra nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002238 – Diabas nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002242 – Bob nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002057 – Halilallar nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002058 – Kotlinë nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002059 – Kotlinë (Rekë – Sremçe) nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002060 – Laq nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002061 -Bush (Pustenik) nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002062 – Ipko nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002053 – Gajre nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002063 – Strazh-TS i vjetër nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002064 – Strazh – TS i ri nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002114 – TS Vehbi Lika nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002232 -TS Blinajë nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002054 – Ivaj-TS I vjetër nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002055 – Vala 900 nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002056 – Ivaj TS i ri nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002108 – Ivaj TS i ri nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

40043002113 – Lagjja Zmak nga ora 09:00-12:00 dhe 13:00-17:00

Vendet: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.

Arsyeja: Pastrimi i LP 10kV nga vegjetacioni.

17.09.2020

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

NS 10/04kV Furra Laura (kodi: 14000001004 ) prej orës 09:00-17:00

Vendet: Një pjesë e rr. Skënderbeu, një pjesë e Valon Hasani.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2019“, LOT 10 Prishtina – konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

TS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

NS 10/04kV TSB Llukar ZPRR2016 (kodi: 13000004117 ) prej orës 10:30-15:30

Vendet:rr.Shefqet Krasniqi dhe një pjesë e fshatit Llukar.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin PLC.

3.

TS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Shefki Gashi (Kodi: 12000012169 ) prej orës 09:00-17:00.

Vendet: Rr.Ferid Curri (një pjesë).

Arsyeja: Zëvendësimi i transformatorit ekzistues me transformator të ri në Projektet Investive të KEDS-it, LOT 16 PP në TS Shefki Gashi.

17.09.2020

Punime nga palët e treta

Gjakovë

1.

Në NS 35/10 kV Gjakova 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Konvikti (Kodi: 81084022) prej orës 09:00 – 13:00

Vendet: Rr.Bujar Syla (1 konsumator), rr.Edit Durham, rr.Elton Zherka, rr.Marin Barleti (një pjesë), rr.Mbretëresha Teuta, rr.Musa Zajmi, rr.Rruga Tirana, rr.Xh.Gjakova dhe rr.Xhemajl Avdullahu.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit TU 0.4kV dhe TM 20kV

2.

Në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qendra (Kodi: 81000002) prej orës 09:00 – 13:00

Vendet: rr.Abedin Tërbeshi, rr.Ali Ibra, rr.Ferhat Binishi (një pjesë), rr.Ismail Qemali, rr.Marin Barleti, rr.Mazllum Lakuci, rr.Mbretëresha Teuta, rr.Nënë Tereza, rr.Përmet Vula (një pjesë), rr.Petro Nini Luarasi, rr.Rruga Tirana, rr.Skënderbeu (një pjesë), rr.Tefik Çanga dhe rr.Vëllezrit Frashëri.

Arsyeja: Për shkaqe sigurie- kryqëzim me LP 10kV Konvikti.

Shpërndaje

Comments are closed.